Smysl, z. s. je umělecká produkce založená v roce 2019 Lenkou Svobodovou, Nelou Bůškovou a Terezou Markovou.

Produkuje umělecké akce, zejména autorské, s možností přímé výpovědi formou divadelního textu, poezie, zpěvu či pohybu. Události Smyslem pořádané jsou platformou ke sdílení a veřejnému provozování uměleckých aktivit převážně současných mladých tvůrců. Přispívají tak k setkání několika generací, jejich názorů a směřují k smysluplnému vyznění a kvalitnímu celku.

V prosinci roku 2019 pořádal Smysl večer sarkastické poezie s názvem Pikantní Poetický Punč, jehož cílem bylo dát mladým autorům prostor pro zviditelnění jejich doposud veřejně neuvedených děl. Na březen roku 2020 chystá produkce znovuuvedení autorské inscenace Interview o půl třetí, která svým originálním pojetím detabuizuje téma znásilnění, poukazuje na jeho různé formy, a boří tak řadu mýtů o tomto společenském problému.
Více o zakladatelkách se dozvíte v záložce Smyslný tým.